BabyWorks

Pediatric&Neonatal Ultrasound Simulation

BabyWorks to ultrarealistyczny manekin niemowlęcy oferujący bezpieczne i skuteczne narzędzie treningowe do ultrasonografii Point of Care (PoCUS) i Echokardiografii w opiece pediatrycznej i noworodkowej.

Dokładne, namacalne punkty orientacyjne i prawdziwe skany pacjentów zapewniają wysoką wierność i dokładność skanowania, co oznacza, że możesz skanować tak, jak prawdziwe dziecko.

Wykonywanie rzeczywistych badań pacjentów

Dokładne, wyczuwalne namacalnie, anatomiczne punkty orientacyjne i dane ultrasonograficzne obejmujące od obojczyka do miednicy oraz 3 okienka czaszkowe oznaczają, że możesz skanować jak prawdziwe dziecko.

Aktywne szkolenie ze scenariuszy

Przeprowadź szkolenie z realistycznych scenariuszy za pomocą tabletu instruktora. Łatwo zmieniaj patologię, częstość akcji serca i/lub oddechów oraz stopień zaawansowania patologii, aby sprawdzić umiejętności oceny i podejmowania decyzji.

Echokardiografia

Integrując wysoką wierność symulacji serca HeartWorks, Babyworks oferuje pozbawione ryzyka szkolenie w zakresie echokardiografii przezklatkowej (TTE) i przezprzełykowej (TEE) w opiece pediatrycznej i noworodkowej.

Anatomia serca

Zdobądź szczegółową wiedzę na temat anatomii i struktur serca dzięki wysoce realistycznemu i w pełni interaktywnemu modelowi serca z ponad 140 oznakowanymi strukturami wewnątrzsercowymi.

Konfigurowalna lista pacjentów

Nauczyciele mogą tworzyć własne przypadki pacjentów z dowolnej patologii w systemie i tworzyć dostosowane do potrzeb informacje kliniczne. Nauczyciele mogą również łatwo uzyskać dostęp do swoich spersonalizowanych pacjentów z tabletu, dzięki czemu badania są bardzo zróżnicowane pod względem treści i proste w obsłudze.

Funkcje Dopplera i trybu M

Podobnie jak w przypadku ultrasonografów, BabyWorks Cardiac oferuje kolorowy, pulsacyjny i ciągły Doppler dostępny we wszystkich regionach wszystkich przypadków. A także M-Mode, Biplane oraz pakiet pomiarów i obliczeń z funkcją raportowania.

Elastyczne nauczanie wspomagane uczeniem się

BabyWorks zapewnia dostęp do rzeczywistych szkoleń opartych na pacjentach, podczas których lekarze mogą samodzielnie analizować przypadki i we własnym tempie. Ponad 43 przypadki pacjentów z wykorzystaniem prawdziwych skanów pacjenta rozwiną umiejętności diagnostyczne i rozpoznawanie typowych nieprawidłowości w scenariuszach opieki, aby kierować oceną i podejmowaniem decyzji dotyczących skierowania pacjenta lub wypisania ze szpitala.